Fotbalový stadion

Fotbalová hřiště s přírodní trávou

Areál Sport Parku Liberec nabízí několik fotbalových hřišť s přírodní i umělou trávou. Povrch z přírodní trávy mají hřiště na atletickém a fotbalovém stadionu, tréninkové hřiště a hřiště na americký fotbal, které je možné nalajnovat pro běžnou kopanou.